manifesto

Olemme Jani-Petteri Olkkonen (teatteriohjaaja, rituaali- ja äänitaiteilija, s.1978) ja Jenny Olkkonen (o.s. Suhonen, taidemaalari ja arkkitehti, s.1978), loviisalainen taiteilijapariskunta. Perustimme rituaalitaidekollektiivin Wyrd kesällä 2016, jolloin toteutimme kaksi esityksellistä teosta, mm. nimikkoteoksemme ”Wyrd” B-galleriassa Turussa.

Suomalainen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinne on suhteessa pitkä, mutta siitä toisaalta tiedetään vähän ja toisaalta taiteilijat harvemmin ainakaan julkisesti kytkeytyvät siihen. Taiteemme kytkeytyy suomalaisen ja pohjoismaalaisen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinteeseen, ja neuvottelee tämän perinteen kanssa nykytaiteen kontekstissa ääni -ja kuvataiteen välisenä dialogina, sekä video- ja performanssitaiteen keinoin.

Okulttuurista, lähteenä käytetty tutkija Nina Kokkisen (Turun Yliopisto) tekstiä:

Okkulttuurin konsepti pitää sisällään kaksi termiä: ”okkulttinen” viittaa länsimaiseen esoteeriseen traditioon, jossa tieto on mystistä ja piilotettua, ja ”kulttuuri” viittaa faktaan, että edellä mainittu traditio on osoittautunut uudelleentulemisen merkkejä tässä ajassa. Näin on tapahtumassa/tapahtunut erityisesti länsimaissa, jotka ovat jatkuvasti vähemmän uskonnollisia, mutta joissa sen sijaan eri lähtökohdista johdettu hengellisyys on vahvassa nousussa. Ihminen tuntuu tarvitsevan pyhän kokemuksia. Toisin sanoen tämän päivän ihminen ei ole luopunut uskonnosta, vaan tullut eri tavalla uskonnolliseksi. Okkulttuurin tutkimuksen piirissä tätä prosessia tarkastellaan lumoutumisen tai uudelleen lumoutumisen moninaisina strategioina.

Taiteen kentässä okkulttuuri tarkoittaa toisiaan ruokkivaa monipuolista keskustelua uskonnon/pyhän ja taiteentekemisen välillä. Okkulttuuri on osa taiteellista työskentelyprosessia tuottaen uusia identiteettejä, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita. Toisin sanoen taiteesta tulee osa prosessia, jossa pyhän, maallisen, uskonnon, hengellisyyden ja muiden kategorioiden rajapintoja siirretään ja luodaan uudestaan.

In English:

We are Jani-Petteri Olkkonen (theatre director, ritual- and sound artist, b.1978) and Jenny olkkonen (b. Suhonen, visual artist, architect, b.1978), an artist couple from Loviisa, Finland. We established ritual art collective Wyrd in summer 2016 when we realized two performative works together, the other being exhibition carrying our name ”Wyrd” at B-gallery in Turku.

The Finnish esoteric and ritual tradition in art is long, but little is known, and the artists rarely publicly engage in it. Our art is linked to the traditions of Finnish and Nordic esoteric and ritual art and our purpose is to negotiate with this tradition in the context of contemporary art as interaction between visual and sound art, video art and performance art.

Nina Kokkinen, MA researcher/University of Turku, Finland, about occulture:

The concept of occulture is constructed on the basis of two terms: “occult” refers to the western mystery/esoteric tradition concerned with arcane and hidden knowledge, and “culture” to the fact that this tradition has been becoming more popular in modern Western societies. The concept of occulture also opposes the simplified perception of Western culture as less religious and emphasizes instead, that it is becoming differently religious. Although institutional religions may be losing their significance, different forms of spirituality are taking part in ever growing process of re-enchantment.

In the field of art this means a close and multi-faceted dialog between religion and art-making, in which one is feeding the other. In the hands of the artists occulture becomes a form of practice, that produces new identities, worldviews and power relations. In other words, art becomes a part of the processes in which the boundaries of the sacred, the secular, religion, spirituality and other categories are being shifted and created continuously anew.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s